Despre noi

AREAS a fost înfiinţata  în luna Septembrie 2004, obţinând personalitatea juridică în Ianuarie 2005. Şi-a început activitatea chiar de la înfiinţare prin organizarea la nivelul Regiunii  Nord-Est a primei  ediţii a „Festivalului Şanselor Tale” la Suceava în  noiembrie 2004.

Din 2009 AREAS a devenit membru activ in Comitetul Executiv  a  Social Firms Europe CEFEC care este o Retea Europeana de intreprinderi   sociale, cooperative sociale, ONG si organizatii, care au ca obiectiv comun, crearea locurilor de munca pentru persoane cu dizabilitatii si persoane dezavantajate.


Misiune:

Promovarea bunelor practici în domeniul formării profesionale şi educaţiei adulţilor în vederea sprijinirii dezvoltării durabile a comunităţilor din Regiunea de Nord şi Nord-Estul României.

Obiective:
-    Dezvoltarea resurselor comunitare la nivel local prin promovarea educaţiei permanente şi învăţare intercultural;
-    Asigurarea accesului la oportunităţile de învăţare pentru adulţi în zonele rurale;
-    Sprijinirea integrării româneşti în Uniunea Europeană, prin promovarea educaţiei adulţilor şi dezvoltare într-un context European;
-    Dezvoltarea unei reţele de furnizori de servicii de dezvoltare profesionala prin reactivarea comunităţii locale de centre cultural;
-    Organizarea de cursuri de dezvoltare profesională pentru calificare, recalificare, specializare şi îmbunătăţirea carierei fără a ţine cont de clasa, etnie sau de alte categorii sociale;
-    Dezvoltarea şi gestionarea activităţilor de cercetare în ceea ce priveşte îmbunătăţirea metodelor şi tehnicilor pentru a facilita învăţarea în rândul adulţilor;
-    Studii de creare  şi editare, materiale, publicaţii  pentru a sprijini domeniul educaţiei adulţilor;
-    Desfăşurarea unor campanii de relaţii publice cu scopul de a lansa  îmbunătăţirea  legislaţiei referitoare la educaţia adulţilor şi dezvoltarea profesională;
-    Facilitarea dialogului şi a cooperării transfrontaliere în ceea ce priveşte educaţia adulţilor şi  imaginea într-o dimensiune europeană;
-    Dezvoltarea activităţilor de cercetare în ceea ce priveşte metodele şi tehnicile pentru educaţia adulţilor şi accesarea de fonduri naţionale şi europene;
-    Dezvoltarea unor  acţiuni de sprijin pentru implementarea proiectelor în domeniul educaţiei adulţilor;
-    Dezvoltarea de activităţi culturale, festivaluri, simpozioane şi crearea de studii de cercetare pentru promovarea şi conservarea patrimoniului cultural naţional;
-    Dezvoltarea de programe şi proiecte pentru sprijinirea tinerilor din cadrul Centrelor de Plasament în special tineri şi persoane din judeţul Suceava, în general;
-    Dezvoltarea de activităţi specifice pentru reintegrarea socio-profesionala a persoanelor cu deficienţe psihice, prin activităţi de terapie ocupaţională în centre de zi sau cluburi.