Festivalul Şanselor Tale (FST) – ediţia a IX-a 2013

Festivalul Şanselor Tale (FST) – ediţia a IX-a 2013 la Suceava, este organizat de

Asociaţia Regională de Educare a Adulţilor Suceava (AREAS) în perioada 4 – 10 Noiembrie

2013 şi se va desfăşura sub semnătura „Educaţie pentru Cetăţenie, Familie şi Profesie”,

sărbătorind Anul European al Cetăţeniei – 2013 şi propunerea pentru 2014 – Anul European al

Reconcilierii vieţii profesionale cu viaţa de familie.

Conferinţa de lansare a Festivalului va avea loc Marţi, 5 Noiembrie 2013, la ora 11.00,

în Sala “Nicolae Labiş” din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, unde vor fi invitaţi

reprezentanţii mass-mediei şi partenerii evenimentului prezentându-se programul Săptămânii de

Promovare a Educaţiei Permanente.

Printre activităţile care se vor desfăşura în cadrul FST 2013 se numără:

• Campanii de promovare a educaţiei permanente;

• Dezbateri pe tema: «Educaţie pentru cetăţenie, familie şi profesie»;

• Activităţi culturale: cântece, dansuri, spectacole de pantomimă susţinute de elevii

Colegiului Andronic Motrescu din Rădăuţi;

• Activităţi interactive cu vârstnicii;

• Campanii de promovare a drepturilor cetăţenilor în Uniunea Europeană şi a programelor

Lifelong Learning: Tineret în Actiune, Grundtvig şi Leonardo da Vinci;

• Mese rotunde în cadrul proiectelor “Drepturile Noastre” şi “Înţelege, Acceptă,

Acţionează”;

• Interviuri cu medici, asistenţi sociali, beneficiari şi membrii de familie a acestora, în

cadrul proiectului “Drepturile Noastre”;

• Campania “Dăruind, vei Dobândi!”;

• Gala Voluntarilor AREAS.

Activităţile de anul acesta se vor desfăşura în parteneriat cu Instituţia Prefectului

Judeţul Suceava, Consiliul Judeţeam Suceava, Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială

şi Protecţia Copilului Suceava, Fundaţia Orizonturi Câmpulung Moldovenesc, Fundaţia

Orizonturi Filiala Suceava, Asociaţia Consultanţilor în Dezvoltare Comunitară-ACDC, Centrul

Regional de Resurse pentru ONG-uri CENRES Suceava, Organizaţia KULT-ART, Clubul Eco-
Montan „Origini Verzi”, Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Colegiul Andronic

Motrescu din Rădăuţ, Asociatia KONTRAST Suceava, Asociatia MULTICARE Suceava, Comuna

Arbore, Primaria Valea Moldovei, Colegiul National Petru Muşat Suceava, Organizaţia HUŢUL-
ECO, Liceul Tehnologic „Oltea Domnea” Dolhasca, Asociaţia Raională de Educarea Adulţilor „Prutul

de Sus”- AREAP .