Category Archives: Proiecte

EXPLORAREA MEŞTEŞUGULUI BUCOVINEAN

EXPLORAREA MEŞTEŞUGULUI BUCOVINEAN” este un  proiect cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional AFCN şi implementat în parteneriat cu: Asociaţia Meşterilor populari din Bucovina, Institutul de Memorie Culturală CIMEC, Muzeul Bucovinei Suceava, Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, Muzeul Etnografic Rădăuţi, Muzeul de Etnografie şi Folclor Vatra Dornei, Biblioteca Bucovinei I.G. Sbiera, Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale din Cernăuţi.

Conferinţa de lansare a proiectului a avut loc în data de 25 septembrie 2011, începând cu orele 10.00, la „Muzeul Oului din Vama-Bucovina”, judeţul Suceava. La eveniment au fost invitaţi reprezentanţi ai presei, partenerii din proiect cât şi reprezentanţi ai grupului ţintă al proiectului.

Scopul proiectului „EXPLORAREA MEŞTEŞUGULUI BUCOVINEAN” este păstrarea diversităţii parimoniului cultural imaterial pentru generaţiile viitoare prin conservarea şi arhivarea digitală a meşteşugurilor tradiţionale din Bucovina.

Obiectivul general al proiectului este identificarea, conservarea, arhivarea şi prezentarea meştesugurilor tradiţionale din Bucovina în vederea cunoaşterii, actualizării şi transmiterii acestora ca model de bună practică pentru tânăra generaţie.

Grupurile ţintă cărora li se adresează acest proiect sunt  meşteri populari autentici care realizează şi transmit arta  tradiţională, dar şi tinerii care pot prelua arta meşteşugărească  ca  profesie şi mod de viaţă.

Rezultatele proiectului sunt:

• Realizarea a doua filme etnografice de scurt metraj ce vor contine doua dintre mestesugurile relevante din Bucovina(500 buc. DVD-uri ce vor fi distribuite partenerilor, mesterilor si institutiilor de specialitate care solicita) • Realizarea unei expozitii itinerante de fotografie (60 lucrari) ce vor contine „Calea ratacita in arta traditionala bucovineana” si ,,Pomului vietii pe mestesugul din Bucovina” •Realizarea unui catalog color ce va cuprinde fotografia expusa cu redarea celor doua ornamente geomorfe (500 buc.) •Punerea in valoare si in actualitate a patrimoniului cultural imaterial •Participarea publicului la evenimentul cultural si cresterea interesului legat de acesta (expozitia este una itineranta, vor fi invitate scolile si liceele in locatiile de expunere)

“SAScoope”

Scopul Proiectului:

Facilitarea colaborării instituţionale în vederea dezvoltării de abilităţi practice pentru  20 de persoane cu dizabilităţi psihiatrice în profesia de asistent de vânzări.

Obiectivele Proiectului:

1. Încurajarea cooperării cu instituţii responsabile la nivel local  în domeniul economic şi a programelor sociale prin sprijinirea dezvoltării persoanelor cu dizabilităţi care facilitează incluziunea persoanelor provenind din medii defavorizate.

2. Crearea şi dezvoltarea timp de 12 luni a unor activităţi de instruire şi formare pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi psihiatrice care să le ofere posibilitatea de a profesa şi de a socializa, care să fie sprijiniţi de un parteneriat public-privat finanţat din O.N.G., A.P.L., S.C. şi S.R.L.

Grupul ţintă:

Persoanele cu dizabilităţi cu vârsta între 16-60 ani, câte 2/stand, numărul total de beneficiari finali al acestui proiect fiind de 20 beneficiari care vor beneficia de un set de servicii de instruire, formare,  educaţie, asistenţă  şi dezvoltarea abilităţilor şi nevoilor în cadrul  proiectului SAScoope.

Rezultate:

  • Parteneriat Public-Privat;
  • 20 beneficiari care vor fi instruiţi practic în profesia de asistent vânzări;
  • O platformă online de promovare şi vânzare;
  • Un model integrat de formare şi plasare pe piaţa muncii;